Recenze

 

Další ze skvělých ohlasů naší nahrávky Zelenkovy mše Missa Omnium Sanctorum!

Hudební nastudování souboru Ensemble Inégal je skutečně prvotřídní. Dirigent Adam Viktora skladby připravil do nejmenšího detailu a vystavěl je také přesně podle významu duchovních textů. Skvělou paletu sólistů zahajuje sopranistka Gabriela Eibenová se svým čistým a jemným hlasem, který se k této hudbě báječně hodí. Velký prostor zde má altista Kai Wessel, který má možnost svoje obrovské hlasové možnosti i muzikalitu předvést v mnoha rovinách. Skutečnou lahůdkou je tedy v jeho interpretaci jak rozjímavé sólové Christe, tak i dramatická hudba moteta Barbara dira effera!, v jehož koloraturách Wessel uplatnil svoji bravurní techniku… Další ozdobou je barevný a technicky výtečný projev basisty Mariána Krejčíka… Agnus Dei … je zde svěřen Tomáši Královi. Král tuto část zpívá s opravdovým citem a propůjčuje jí tak jedinečný charakter závěrečného odevzdání duše, Agnus Dei těsně před závěrem poslední Zelenkovy mše. Neméně skvostný je však taktéž výkon orchestru a sboru, které jsou technicky precizní, výborně sehrané a jejichž zvuk je mimořádně plastický… Díky Ensemble Inégal tak opět máme jedinečnou možnost nahlédnout do zářivého lesku hudebních produkcí wettinovských Drážďan v době jejich největší slávy... Nejen síla Kristových očí na obalu nahrávky by vás neměla nechat chladnými. Hudba, která je ukryta v krabičce s Dürerovým mistrovským dílem, je totiž neméně hluboká a imponující. Hudební rozhledy, Lukáš Vytlačil

 

Stále objevovaný Zelenka

V neděli 3. června zahájil Ensemble Inégal v pražském kostele Panny Marie pod řetězem už šestý ročník koncertního cyklu České baroko – objevy a překvapení. Program byl sestaven ze dvou skladeb Jana Dismase Zelenky (1679-1745).  Z úvodního moteta pro sólový tenor Gaude laetare (ZWV 168), které zaznělo v novodobé premiéře, bylo zřejmé, že je v případě tohoto českého hudebního skladatele vrcholného baroka stále co objevovat.  Následovala rozsáhlá hodinová latinská Missa Sanctimissae Trinitatis (Mše k poctě Nejsvětější Trojice, ZWV 17) s důmyslnými sborovými fugami i stručnými úseky, s prudkými dynamickými, výrazovými i tempovými kontrasty, z nichž je zřejmé, jak Zelenka ovládal umění kontrapunktu, a rozvinul jej do mistrovství s odvážnými bohatými harmoniemi i rytmickými strukturami. Účinek Zelenkovy hudby ve spojení s unikátním prostorem (a akustikou) kostela maltézských Johanitů byl ohromující. Zelenkova hudba je svým zaměřením duchovní, vedoucí ke kontemplaci a soustředění na hledání smyslu života – současně ale tlumočí radostnou zvěst evangelií. Zelenka vstřebal hudební podněty své doby nebývale originálním způsobem a připomeňme, že jeho hudební odkaz se po Palackém snažil připomenout už Bedřich Smetana….Ensemble Inégal pod vedením Adama Viktory přinesl desítkám posluchačů ve zcela zaplněném kostele skvělou interpretací Zelenky duchovní zážitek velké síly a kvality. Jakkoli dnes nejsme běžně schopni rozpoznat důmyslnou symboliku barokních hudebně-rétorických figur, kterou doboví posluchači pravděpodobně dokázali vnímat a oceňovali, máme v Zelenkovi poklad, srovnatelný s tajemným zlatým pokladem templářů. Opera plus - Helena Havlíková

 

 

K poctě Nejsvětější Trojice i hudby samotné

Ensemble Inégal zahájil letošní Concentus Moraviae skvěle nejen tím, na jaké úrovni zahrál rozsáhlou Mši k poctě Nejsvětější Trojice Jana Dismase Zelenky…Ensemble Inégal si s prostředím kostela zkrátka bez kompromisů poradil…Hutný a přitom čitelný zvuk orchestru i sboru se projevil hned v úvodním Kyrie eleison…Pro Gloria in excelsis bez tempového označení zvolil Adam Viktora ještě rychlejší tempo než okolní části vivace, úvod druhé části mše sršel energií… Krásně bylo provedeno sopránové sólo Quoniam tu solus Sanctus, vzorné legato neubíralo Gabriele Eibenové na jasné artikulaci ozdob, bylo to pro mě jedno z vrcholných míst celé mše…. Gloria bylo završeno perfektně provedenou perlivou fugou. … Musím ještě podotknout, že krátké sólové vstupy sopránu ve sborových pasážích, které zpívala Stanislava Mihalcová, byly rovněž na velmi dobré úrovni. Kvalita jednotlivých hlasů byla opravdu vysoká a velmi vyrovnaná….Na téměř „swingující“ úvod Creda navázala pomalejší část Et incarnatus est. V již zmíněném tercetu Et unam sanctam se kromě krásně zazpívaného ansámblu prosadil také křehký doprovod theory…Část Sanctus byla zakončena efektním provedením Pleni sunt caeli–Osanna in excelsis… V části Benedictus byly kantabilnímu sopránu rovnocenným partnerem obligátní flétny. To stejné platí pro duet tenoru (Václav Čížek) a basu (Lisandro Abadie) Agnus Dei s obligátními chalumeaux…Dona nobis pacem zakončila brilantím způsobem strhující provedení mimořádného duchovního díla. Boris Klepal

 

“Barokní hudba od nejlepších“

Ensemble Inégal pln temperamentu a dokonalé souhry

Lichtenau-Dalheim.  Ano, tak jak to předvedl Ensemble Inégal v sobotu v Dalheimském klášterním kostele, tak by měla znít barokní hudba: nabita energií, plna temperamentu, perfektně sehraná a bohatá v detailech. Zkrátka nebylo možno přáti si více. Že mají Češi muzikantství v krvi, to není nic nového, hudební soubor z Prahy  je ale díky evidentní radosti ze hry a špičkovým výkonům jeho členů vzorem všem ostatním… Vrcholem večera byla excelentní sopranistka Gabriela Eibenová s nádherným, sytým a ohebným hlasem… a nekonečnými koloraturami – tento soubor by velmi početné dalheimské publikum jistě rádo opět brzy přivítalo. Christl Rick

 

“Nespoutaně z baroka do současnosti“

Tak výmluvně, vášnivě a s tak nezkrotnou radostí i nadšením můžeme slyšet díla A. Vivaldiho a J. S. Bacha opravdu jen zřídkakdy… Interpretace mezinárodně renomovaného souboru Ensemble Inégal v sobotu večer doslova vystřelila nespoutaným způsobem barokní díla do současnosti… Koncert měl… pod vedením Adama Viktory s houslisty Florianem Deuterem a Helenou Zemanovou … a sopranistkou Gabrielou Eibenovou sehrané interprety, kteří připravili posluchačům od počátku napínavě dynamický a strhující zážitek. Žádná únavná opakování u Vivaldiho, nýbrž jen téměř stupňující se rozkoš a Bachova kantáta … byla oslavena skutečným bohatstvím muzikality… Gabriela Eibenová se svým skvělým hlasem naplnila recitativ dramatickým obsahem, v arii vyklenula každou frázi, vládla s lehkostí dlouhými koloraturami a brilantními výškami. Anneliese Euler

 

České hudební baroko – objevy a překvapení

Poklady kroměřížského archivu I.

ENSEMBLE INÉGAL se svým uměleckým vedoucím, dirigentem a varhaníkem Adamem VIKTOROU provedl hudbu Kroměřížského archivu zčásti v novodobých premiérách. 16 pěvců a 16 instrumentalistů (zazněly clariny, cinky, barokní pozouny i smyčce, teorba, tympány a varhany) z nichž polovina ze zahraničí - za všechny jmenuji houslistu Floriana Deutera a trompetistu Hannese Ruxe. Hudba zazněla ve slohové čistotě, všichni muzicírovali s velkým zaujetím i nasazením. Velká díla střídaly komornější kompozice instrumentální i vokální – vynikající dramaturgie. Nádherný zvuk clarin, cinků a pozounů se zářivě nesl nad měkkou barvou barokních smyčců, doplněných nápaditě hraným continuem (teorba-Jan Čižmář, varhany – Adam Viktora). Rovněž pěvecký ansámbl byl vynikající – nade všemi se nesl zářivý, barokních šerosvitů mocný soprán Gabriely Eibenové. Vyzvedl bych také tenorová a basová sóla – Václav Čížek, Hasan El Dunia, Tomáš Král a opravdu profondní  Jaromír Nosek - tito pánové pěli na opravdu vysoké úrovni své nesmírně obtížné party… Přesto, že premiérované žalmy z Biberových Vesperae à 32 byly velkolepé, vrcholem večera se mi zdálo Gloria Samuela Capricorna – úžasně nápadité dílo, mistrovské zpracování, hodné největších mistrů, skvělé provedení. Pro úplnost – večer zahájila Serenada P. Jos. Vejvanovského, zazněla i hudba Joh. Heinricha Schmelzera (Sonata per chiesa). Koncert se den předem konal rovněž v Berlíně, v Praze pak 10.11.2011 ve Velkém sále pražského Hlaholu.  Hudební rozhledy -  Jiří Kotouč                                                                                                       

Poklady kroměřížského archivu II

ENSEMBLE INÉGAL volně navazuje na koncert v Pražském Hlaholu, tentokrát ve velmi komorním obsazení (soprán, housle, viola da gamba, loutna, teorba a varhany), provedl další známá i neznámá díla z téměř nevyčerpatelného Archivu kroměřížského. Koncert 2.XII.2011 se odehrál v nádherné síni (kdysi vstupní Muzea hudebních nástrojů)Velkopřevorského paláce. Evokoval nostalgické vzpomínky na legendární Maltézské středy, které se konaly vždy po celý červen v letech padesátých a šedesátých. ...                     

Gabriela EIBENOVÁ opět potvrdila své kvality – naprosto jistá v celé tessituře svého krásného, tmavého sopránu – zapěla pět motet – Mazakovo“ Sub tuum praesidium“, Biberovo“ Salve Regina“, Capricornovo „Adesto multitudo coelestis“ (připomínající vokální skladby Biaggia Marini-ho), obzvlášť půvabné Mazakovo „Nobilissime Jesu“ za doprovodu gamby a varhan a s ozvěnami (za scénou) houslí a teorby (housle s krásným zdobením melodických odpovědí). Vrcholem pak bylo moteto (možná?) Biberovo „In sole posuisti“  s velkým partem koncertantních houslí. Byl to jakýsi souboj či chcete-li rozprava hlasu (virtuozní part velkého rozsahu) a houslí za doprovodu skvělého continua. Heidi GRÖGER je suveréní hráčkou na svůj nádherně zdobený nástroj, dokonale doprovází, své sporé sólové  vstupy zahrála překrásným tónem, který byl vlastní i brilantnímu houslistovi. Florian DEUTER opět nezůstal nic dlužen své pověsti – přednesl Růžencovou sonátu Biberovu “Zvěstování“ s velkým žárem a nasazením, elegantní rubata jsou mu vlastní. Osobitě pojatá  Sonata representativa (se zábavně hraným Pochodem mušketýrů – bubnování na loutnu, spiccata gamby) s vtipnou nadsázkou imitované hlasy zvířátek střídané virtuosními pasážemi – skvělé provedení. Báječné je, že v této hudbě, kde je improvizace přímo žádoucí, slyšíme zřetelně umění interpreta – tedy to „něco navíc“, co již je mimo techniku… Capricornova   „Ciacona“ připomínající silně Monteverdiho vokální „Zefiro torna“ byla, řekl bych, nejkrásnějším instrumentálním dílem večera. Jan ČIŽMÁŘ je virtuosem svých nástrojů a  výborným partnerem všech ostatních sólistů-diskrétně, s vkusem doprovází, a v sólové 

 „Passacaglii“ Biberově – (kdy vyměnil teorbu za loutnu) vpravdě zazářil intakní hrou. Domnívám se, že tento kus v Praze ještě nikdy nezazněl.

Adam VIKTORA  je duší celého ansámblu – jeho varhanní doprovod je vždy vynikající, tohoto večera prakticky jen v náznacích vedl provedení, které plynulo v dokonalé souhře. V této rubátové a částečně improvizované hudbě  je to pak opravdové umění. Dramaturgie večera, jako obvykle u ENSEMBLE INÉGAL byla  nápaditá, pestrá, což publikum kvitovalo  s velkým povděkem. Přídavek byl poněkud překvapující – půvabná ukolébavka (možná lidová píseň) Arvo Pärta. Krásný večer – kéž by jich v nádherném paláci tomto bylo více…. Hudební rozhledy -  Jiří Kotouč

 

CD J. D. Zelenka - Il Diamante

Zelenkův Il Diamante způsobí zřejmě naším čtenářům šok. Kdokoliv zná dobře jeho spíše odměřená Responsoria a Lamentce plné až extatické úzkosti … bude asi velmi překvapen, až pozná toto dílo vzniklé roku 1737 … Závěrečný sbor je zkrátka magický… Zelenka by byl jistě nadšen výkony všech pěti sólistů. Říci jen, že Adam Viktora dal dohromady ten nejúžasnější tým by bylo nedostatečné: orchestr a sbor dosahuje hvězdné úrovně v každém směru stejně jako sólisté, kteří musí být jistě nadšeni, že mají v zádech takový ansámbl. Všechno co činí si zasluhuje naše zaujetí: dychtivě a s napětím se těším na jejich další projekt.  

Early Music Review - Brian Clark

 

IRR Outstanding Awards

CD J. D. Zelenka – Il Diamante

Na dobové nástroje hrající Ensemble Inégal pod vedením Adama Viktory je skvělý … na této nahrávce je Venuší Gabriela Eibenová - neomylně stylová a se sladkým hlasem. Efekt jejího noblesního ztvárnění této árie, následující po urputné vlně neklidného vzruchu a vášně uplynulé hodiny a čtvt, je ohromující. Tato nahrávka představuje historicky poučenou produkci teatrální barokní hudby interpretovanou na nejvyšší úrovni a plně zasluhuje ocenění IRR Outstanding.

International Record Review - Christopher Price 

 

 

Prelude Classical Music Awards 2010

Prelude Classical Music Awards 2010

Je to úžasné dílo v exmplárně skvělé interpretaci.

Prelude, Kees Koudstaal

 

CD J. D. Zelenka - Il Diamante

Musím říci, že jsem uchvácený, překvapený a ohromený ... Vstupní Sinfonia je asi Zelenkovo vůbec nejlepší orchestrální dílo ...Mými favority mezi áriemi jsou pulzující první árie Terry, kterou Hana Blažíková podává skvostně a jediná árie Venuše, kterou Gabriela Eibenová zpívá božsky. Byl jsem v sedmém nebi když jsem ji slyšel zpívat v Praze ...Kai Wessel je neuvěřitelný ve své rozkošné árii, kde na nás působí jeho úžané zkušenosti a muzikalita...

 Adam Viktora se svým týmem interpretuje toto náročné dílo obdivuhodně. Tempa jsou svěží a odpovídají Zelenkovu autografu. Zpěváci jsou opravdu senzační. Všechny skupiny v orchestru hrají fantasticky, ale musím zvláště ocenit basso continuo za jeho organický a živý zvuk a rytmickou flexibilitu, která je srdcem tohoto díla. Zkrátka, takhle si představuji zvuk slavného Drážďanského orchestru a to je také ve skutečnosti to nejvyšší ocenění, jakého jsem schopen. 

Jóhannes Ágústsson

 

Ensemble Inégal – česká hvězda na evropském nebi staré hudby

Muzyka21

 

 

CD Vivaldi in Bohemia

Jedná se o úžasnou nahrávku raných duchovních skladeb Antonia Vivaldiho...Adam Viktora se svým ansáblem před několika lety doslova ohromil svoji nahrávkou Zelenkovy Missy Purificationis B.V.M. Tato nová Vivaldiovská nahrávka zcela jistě ještě zvýší prestiž všech zůčastněných...

Early Music Review - Brian Clark

 

 

 

Ensemble Inégal je opravdu pozoruhodný a skvělý soubor. Sólisté, zejména Gabriela Eibenová a Hana Blažíková, zpívají úchvatně a sbor vkládá sílu i průzračnost do každé noty. Instrumentalisté hrají také skvěle a dirigent Adam Viktora řídí nádhernou a nepřekonatelnou produkci.
Craig Zeichner, Goldberg Magazine

 

Absolutní objev!

 

CD J. D. Zelenka Il serpente di bronzo - Bronzový had
Je vzácné, aby nahrávka vyvolala najednou tolik čisté radosti a obdivu a zároveň plně uspokojila milovníka umění svou hudební “správností“ a krásnými melodiemi. Je skvělé, jakého porozumění se dostalo Zelenkovi, tomuto úžanému Čechovi, v souvislosti s realizací této okouzlující nahrávky, jejíž hloubka je stejná jako její půvab. Tento ohromný úspěch spočívá především v interpretaci pod vedením Adama Viktory, který dokázal skvěle vykreslit, s typicky českou příchutí, divoké i tesklivé polohy Zelenkova jedinečného díla… Ze zpěváků zvláště zaujmou Peter Kooij, konfrontovaný s obtížným partem rozhněvaného Boha, a sladký tenor Mojžíšův v podání Jaroslava Březiny.
Olivier Rouviere, Diapason, FR 

 

CD J. D. Zelenka Il serpente di bronzo - Bronzový had
Oratorium Il Serpente di Bronzo otevírá strhujícím způsobem vstupní sbor rozhněvaných Izraelitů; hudba vře s démonickou energií a nábojem … Adam Viktora zde inspiruje zpěváky k takové dechberoucí horlivosti, že se zdá, jakoby vznikala s nasazením života. … Jak již bylo naznačeno, toto skutečně mimořádné dílo plně ožívá ve skvělé interpretaci vášnivě přesvědčivého Adama Viktory. Existují lidé, kteří tvrdí, že ve staré hudbě již nezbývá žádné skutečně mistrovské dílo, které by nebylo objeveno. Bronzový had je usvědčuje z naprosto dramatického omylu.
Brian Robins, Fanfare, USA 

 

CD J. D. Zelenka Il serpente di bronzo - Bronzový had
Ensemble Inégal hraje s vášní a horlivostí, energií i elegancí … je to velkolepá nahrávka hudby, která se nesporně dotkla duší posluchačů Zelenkovy doby, stejně jako dnes zasáhla mne.
Michael Carter, Fanfare, USA

 

CD J. D. Zelenka Il serpente di bronzo - Bronzový had
Je to skvělá nahrávka nádherného Zelenkova díla ... Výkony zpěváků, jak sólistů tak i sboru, jsou excelentní a instrumentalisté hrají skutečně prvotřídně. Už se nemohu dočkat další nahrávky Ensemblu Inégal a Adama Viktory.
Brian Clark, Early Music Review, UK 

 

CD J. D. Zelenka Il serpente di bronzo - Bronzový had
Nahrávka českého souboru Ensemble Inégal je skutečně obdivuhodná. Adam Viktora vede svůj ansámbl s ohromujícím vzrušením i vnímavou citlivostí... Velký objev!
Olivier Rouviére, Goldberg Nr. 91 

 

CD J. D. Zelenka Il serpente di bronzo - Bronzový had
Adamem Viktorou řízený Ensemble Inégal nás jednoznačně přesvědčuje o tom, že už i v České republice je provozovací praxe staré hudby na nejvyšší úrovni.
Johannes Killyen, Das Orchester, Německo 

 

Posluchači měli možnost poznat Gabrielu Eibenovou s jejím nenapodobitelně světlým, hebkým a mladistvým hlasem. Pověst, která ji předchází, naplnila mistrovskou technikou a ukázala, že je pro barokní obor skutečně předurčena. Ovládá celou škálu barokního dramatického výrazu, jednou lehce koketně s galantním spádem a nekonečnou koloraturou, jindy zas výsostně dramaticky, s oddaností a plna vzrušení, aniž by přeháněla. Okouzlený posluchač oceňuje opravdovost jejího sdělení, které nikdy není bez vášně. Vivaldiho kantátou s výmluvným názvem Amor hai vinto, což znamená „Lásko, tys zvítězila“ si Eibenová svým vášnivým projevem omotala posluchače kolem prstu.
Kieler Nachrichten, Werner Bodendorff

 

CD A. Dvořák Mše D Dur op. 86
… výkony jsou dokonalé a nahrávka je mnohem působivější než ta od Supraphonu. Tento báječný disk je důkazem toho, co dokáže několik inspirovaných hudebníků, a že téměř neznámé vydavatelství může předčit všechny světové firmy, přinejmenším na jednu hodinu.
James H. North, Fanfare, USA

 

Bronzový had - Zásluhu na mimořádném úspěchu ovšem mají také účinkující. Všech pět pečlivě vybraných sólistů přesně odpovídá dnešním představám živého barokního zpěvu. Křišťálově jasný soprán Gabriely Eibenové zářil i krásně se pojil s rovným a čistým altem slovenské pěvkyně Petry Noskaiové. Jejich společná árie (duet) patřila k nejkrásnějším místům celého oratoria. Zcela neuvěřitelným altem disponuje německý pěvec Kai Wessel. Tenorový part výborně zpíval barokní hudby znalý a mnohokrát osvědčený Jaroslav Březina. Děj oratoria, vycházející z vyprávění ze 4. knihy Mojžíšovy (Nu 21, 4 – 9) přepokládá v té době neobvyklé vystoupení Boha. Roli Boha Zelenka přidělil basu. Skvěle se jí zhostil holandský pěvec, učitel a odborník na barokní zpěv Peter Kooij. Podobně mezinárodní bylo i složení orchestru. Jeho zvuk byl jednolitý a vyrovnaný v detailu dopodrobna propracovaný a velmi pečlivě dynamicky odstíněný. Celek pečlivě nastudoval a bezpečně dirigoval duchovní otec projektu Adam Viktora.
Hudební rozhledy 3/2006, Petr Pokorný, recenze koncertu v rámci cyklu FOK (www.fok.cz) 

 

….Takové bohatství forem a barev nalézá své dokonalé uplatnění v interpretačním konceptu Adama Viktory. … Strhující hudební výkony souboru Ensemble Inégal se přitom pohybují na nejvyšší úrovni. Zvláště okouzlující jsou hudební rozmluvy mezi mladistvým sopránem Gabriely Eibenové a právě tak čistými a flexibilně znějícími houslemi Heleny Zemanové v árii „Desidero te" z op. 1. Vše vyznívá v příjemné akustice Nebílovského zámku nádherně ladně a dojemně. ... J. J. I. Brentner a Ensemble Inégal Adama Viktory nesmějí zůstat nadále utajeni.
CONCERTO Das Magazin für Alte Musik

 

Nejlepší CD měsíce, Doporučení redakce 3/2004, Bernhard Heider

 

… Výkony jsou jednoduše úžasné, s mnoha skvělými mladými českými instrumentalisty a zpěváky. Gabriela Eibenová je obdivuhodná, s jasným, artikulovaným projevem a krásným hlasem. Dobře si její jméno zapamatujte!
DVOŘÁK SOCIETY NEWSLETTER No 65, Marc Todd

 

… Zpívání je vynikající, s hvězdnou sopranistkou Gabrielou Eibenovou, ... hlasy a nástroje se skvěle pojí … Ensemble Inégal je velmi talentovaná parta!
Early Music Review – 104 

 

“Ensemble Inégal je umělecký soubor, který založil varhaník Adam Viktora. Za léta působení se zapsal do povědomí hudební veřejnosti jako těleso s velmi přesvědčivou interpretací především staré hudby. Přístup členů tohoto uskupení není křečovitě vědecký. Jsou si totiž vědomi toho, že hudba není v prvním plánu konstrukce, ale je to živý organismus, dynamický, čekající na dotvoření ze strany hráčů, aby jeho výpověď byla živá a oslovila ty, kteří budou naslouchat. Jejich pojetí daných skladeb je tak přirozené, že vás ani nenapadne hledat nějaká kritéria, jimiž byste jejich interpretaci nějak zařadili. Prostě se necháte jen unášet krásou hudby a hudebníkům plně důvěřujete”.
Lukáš Petřvalský

 

Ensemble Inégal je zasvěceným a svědomitým tělesem, jehož významné talenty, uplatněné na tomto vzácném repertoáru, podtrhují Brentnerovu hodnotu a zvyšují také jeho reputaci. Ačkoli k tomu významně příspívají všichni sólisté a naprosto výjimečný sbor, musím zvláště vyjmenovat sopranistku Gabriela Eibenovou, jejíž křišťálový nástroj je uplatněn v mnoha číslech této nahrávky. Je úžasně emotivní a navíc s dokonalou hbitostí zvládá značné nároky nesnadných Brentnerových koloratur. Její fráze mají napětí a tah; nic není násilné nebo povrchní. Zvláště je třeba také zmínit velkolepé hraní houslistky Heleny Zemanové, jejíž ničím nezatížený a lehký projev je perfektní právě ve spojení s jasem sopránu G. Eibenové.
Michael Carter, Fanfare, USA

 

 ….město Dobřany oslavilo 760 let své existence vynikající nahrávkou skladeb Jana Josefa Ignáce Brentnera…..Ensemble Inégal se představuje jako vokálně instrumentální soubor, který se věnuje autentické interpretaci hudby 17. až 20. století. Pozoruhodná je jeho šíře záběru…..barokní hudbu zpívají a hrají všichni členové souboru s naprostou profesionalitou a plným zaujetím….většinu sól na snímku zpívá svým zářivým, křišťálově čistým sopránem Gabriela Eibenová. Její hlas je nejen zářivý, ale současně i lidsky vřelý, takže výsledný dojem je zcela podmanivý. Výborně zpívají ovšem i ostatní zpěváci – sopranistka Eva Rukavičková, alty Hasan El Dunia a Marta Fadljevičová, tenoři Jaroslav Březina a Martin Prokeš i basisté Matthias Gerchen a Marián Krejčík. Podobně skvěle se se svými úkoly vyrovnali také instrumentalisté. Z nich jmenujme alespoň houslistku Helenu Zemanovou, která se zaskvěla v houslových sólech. Samozřejmě hlavní zásluhu na zdařilé realizaci a oživení Brentnerovy celkem neznámé hudby má vedoucí souboru Adam Viktora.….nahrávka i doprovodný booklet splňují nejvyšší možné požadavky kvality. A navíc jde o krásnou hudbu!
HUDEBNÍ ROZHLEDY, Petr Pokorný

 

Na domácím trhu se objevila čerstvá nahrávka věnovaná tvorbě Jana Josefa Ignáce Brentnera (1689-1742), která by rozhodně neměla ujít pozornosti žádnému příznivci živoucí, sensuální a přitom duchovní hudby….Ensemble Inégal pod vedením Adama Viktory si s Brentnerovými skladbami opravdu pohrál. Náročné pasáže v houslích jsou skutečně brilantní, continuo tvárné a barevně bohaté, což platí i o vokalistech – viz například krásné barvy pánského tercetu v perfice gressus nebo kvartet v O Jesu mein. Živost výrazu nejvíce odvisí od frázování a dynamiky, s nimiž se zde pracuje velmi citlivě…..Ze sólistů je nejvíce exponovaná sopranistka Gabriela Eibenová, již zkušená interpretka (nejen) v oblasti staré hudby. Její lehký perlivý soprán zvládá s přehledem koloraturní plochy i něžnou kantilénu, umí však také svěřený part ozvláštnit, dát mu individuální pečeť; nejkrásnější je v jejím podání asi moteto Quam suavis amor….Zcela podmanivý je i Jaroslav Březina v sóle Qui posuit z Benedicite gentes….náplň i dramaturgie celého CD a vynikající výkony všech zúčastněných si zasluhují vysoké ocenění….

HARMONIE, Marc Niubo

 

Tímto CD se širší veřejnosti představuje nový soubor, v němž účinkují čeští i zahraniční umělci….“Ve své interpretaci usiluje především o přirozenost a prostotu vokálního projevu“. Tato slova přesně vystihují přístup všech členů souboru ke Dvořákově hudbě….Je milým překvapením moci poslouchat původní verzi v její zvukové střídmosti, zpívanou čistými, rovnými hlasy a doprovázenou varhanami….je to skladba velké citové hloubky a typicky dvořákovské vroucnosti. Všestranná profesionální dokonalost a neokázalost provedení tyto vlastnosti mše jen podtrhují….na recenzovaném snímku v lužanské kapli svým čistým a lahodným sopránem, nezatíženým žádnými operními manýrami, zpívá Gabriela Eibenová….Adam Viktora hraje na varhany lužanské kaple s promyšlenou prostotou a se vkusem. Vzniklo tak krásné CD, které posluchači dává poněkud méně obvyklý pohled na Dvořákovu hudbu….Nahrávka jistě potěší nejen obdivovatele Dvořákovy hudby, ale každého, kdo má rád lidský hlas.
HUDEBNÍ ROZHLEDY, Petr Pokorný

 

NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI

 

So 3/3/2024 – 17.30

40. Festival Alte Musik ZÜRICH

Kirche St. Peter, ZÜRICH

Jan Dismas Zelenka / Psalmi vespertini

 

Vstupenky zde

 

 

 

Ne 24/3/2024 – 20.00

Velikonoční festival duchovní hudby

Kostel sv. Janů, BRNO

JAN DISMAS ZELENKA / Bronzový Had

 

Vstupenky zde

 

Pá 5/4/2024 - 19.30

18. ročník Abonentního cyklu Ensemble Inégal

Kostel U Salvátora/ Praha

JAN DISMAS ZELENKA / Statio Quadruplex / Miserere d moll

 

 

Vstupenky zde

 

 

 

 

 

 

 

Naše CD

Jan Dismas Zelenka                 

Missa Sanctae Caeciliae ZWV 4

Currite ad aras

ve světové premiéře

K poslechu a zakoupení zde

 

Dříve natočeno: Unikátní kolekce Zelenkových nešpor na 4 CD

Jan Dismas Zelenka                 

Psalmi Varii et saparatum scripti

ve světové premiéře

K poslechu a zakoupení zde

 

Jan Dismas Zelenka   

Psalmi Vespertini III

Světová premiéra kompletní nahrávky třetí série Zelenkových nešpor

K poslechu a zakoupení zde

 

Jan Dismas Zelenka     

Psalmi Vespertini II

Světová premiéra kompletní nahrávky druhé série Zelenkových nešpor

K poslechu a zakoupení zde

Toto CD obdrželo prestižní francouzské ocenění DIAPASON D´OR

 

Jan Dismas Zelenka               

Psalmi Vespertini I

Světová premiéra kompletní nahrávky první série Zelenkových nešpor

K poslechu a zakoupení zde

 

České baroko: Adam Václav Michna z Otradovic - Loutna česká

Unikátní nález partu prvních houslí a rekonstrukce partu druhých houslí: to dokumentuje první kompletní nahrávka Michnovy Loutny české.

K poslechu a zakoupení zde

 

Další naše nahrávky si můžete prohlédnout, poslechnout a objednat zde

Česky

 

Zde se můžete přihlásit k odběru aktuálních informací.
Zadejte vaší e-mailovou adresu.

 

FacebookYou TubeSound Cloud